VLAREM II

VLAREM II: Wetgeving rond openbare en publieke zwembaden

Voor de uitbating van een openbaar zwembad, sauna centrum, hotel, camping, thermen, en dergelijke, is een uitbatingsvergunning verplicht. Om deze te bekomen, moet u voldoen aan de desbetreffende wetgeving.

Eau’rigine heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van publieke zwemgelegenheden die voldoen aan deze regels.

Momenteel is deze wetgeving enkel in Vlaanderen geldig, hoewel er sprake is dat ook Wallonië zich naar deze wetteksten zal moeten schikken. Deze wettekst is zeer uitgebreid en voor de leek moeilijk te begrijpen en te doorgronden. Om u een beeld te geven van deze bepalingen, is een uitvoerig gesprek met de potentiële uitbater een noodzaak.

Filters & pompen, waterbehandeling, hygiëne, veiligheid

Filterinstallatie wordt bepaald door:

 • De turnover (groot bad en klein bad verschillen alsook whirlpools)
 • De filtersnelheid (er moet traag gefilterd worden met voldoende hoog filterbed)
 • De doorstroming (men is verplicht na een aanpassing of een nieuwbouw een kleurenproef te laten uitvoeren, om na te gaan of er geen dode hoeken in het zwembad voorkomen)

Waterbehandeling is bepaald:

 • Controle van PH en vrije chloor gebeurt volautomatisch
 • Verplichte beveiligingen tegen overdosering (volautomatisch)
 • Vlok Installaties voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het beperken van leidingdiameters, ook de leidingdiameter is beperkt

Algemene hygiëne rond zwembaden wordt bepaald:

 • De terrassen rondom en de muren bij binnenbaden worden beschreven
 • De toegang tot de natte ruimte moet verzekerd zijn door waadbakken
 • De toiletten moeten reglementair geplaatst worden
 • Er moeten voldoende douches zijn
 • Er worden op regelmatige, onaangekondigde momenten analyses uitgevoerd om de hygiëne te controleren

Veiligheid voor gebruiker en onderhoudsmensen moet verzekerd zijn:

 • Er moet voldoende evacuatie mogelijkheid zijn
 • De opslag van de chemicaliën wordt gereglementeerd
 • Er moeten gediplomeerde redders aanwezig zijn

Eau’rigine zwembaden en installaties voldoen steeds aan de Vlarem-wetgeving

Om aan alle voorwaarden en regelgevingen te voldoen, is een specialist onontbeerlijk als u een zaak wil uitbaten waar mensen kunnen komen baden.

Ook als u een bestaande zaak heeft die niet meer in orde is, moet u een specialist raadplegen om een oplossing te zoeken die haalbaar is.

Verlicon overlegt samen met bouwheer en bevoegde personen (meestal iemand van de gezondheidsinspectie of controleorganisme) wat mogelijk is en waarvoor er eventueel een afwijking bij de minister kan aangevraagd worden.

Verlicon zoekt de meest haalbare oplossing en verbindt er zich toe dat de door haar geplaatste installatie en toebehoren worden goedgekeurd door de Vlarem-commissie. De Vlarem-wetgeving is er om de gebruiker te beveiligen. Een zwembad of whirlpool dat een Vlarem goedkeuring heeft, is een voorbeeld van hygiëne en gezond water.

Twijfel niet contact met ons op te nemen voor meer info of een vrijblijvend adviesgesprek bij u thuis.